Nincs megjeleníthető tartalom

Továbblépésével Ön tudomásul veszi az Adatvédelmi szabályzatot! Az oldal sütiket használ a működés elősegítése érdekében!

Tájékoztató ebösszeírásról

Közszolgálati hír

Az ebösszeíró adatlapok leadásának határideje: 2023. december 1.

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B.§ (1) bekezdése értelmében 3 évente ebösszeírást kell végezni. Településünkön ebösszeírás 2020-ban volt, ezért Ácsteszér Község Önkormányzata ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira tekintettel 2023. október 30. – 2023. december 1-ig terjedő időszakban Ácsteszér község közigazgatási területén tartott ebek vonatkozásában ebösszeírást végez.

 

Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben előírt adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

 

Az ebösszeírás önbevallásos módszerrel történik.

 

Az ebösszeírás során az ebtartóknak ebenként egy adatlapot ún. „Ebösszeíró adatlap”-ot kell kitölteni. A tájékoztatáshoz csatolt ebösszeíró adatlap kitöltéséhez az oltási könyvben szereplő adatok nyújtanak segítséget.

 

Egynél több eb tartása esetén további ebösszeíró adatlap beszerezhető:

 

Ácsteszér Község Önkormányzata (2887 Ácsteszér, Kossuth Lajos utca 45.)

vagy letölthető az alábbi linkre kattintva: Ebösszeíró adatlap 2023

Az ebösszeíró adatlapot ebenként kitöltve az alábbi módokon lehet benyújtani:

 

  • Postai úton a Bakonyszombathelyi Közös Önkormányzati Hivatal Ácsteszéri Kirendeltsége, 2887 Ácsteszér, Kossuth Lajos utca 45. címre történő megküldés útján.
  • Személyesen a községházán Hullám Annamária ügyintézőnél.
  • A kitöltött, aláírt kérdőívet beszkennelve, vagy fotózva az [email protected] címre történő küldéssel.
  • E-önkormányzaton ügyfélkapus bejelentkezéssel kitölthető és benyújtható a nyomtatvány.

Az ebösszeíró adatlapok leadásának határideje: 2023. december 1.

 

Felhívom továbbá az ebtulajdonosok figyelmét, hogy - a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm.rendelet 17/B § (10) bekezdése értelmében a négy hónaposnál idősebb eb csak mikrochippel megjelölve tartható.

 

Kérem, amennyiben a jogszabályban meghatározott ezen kötelezettségének még nem tett eleget, úgy szíveskedjék a mikrochippel nem rendelkező ebeket állatorvosnál megjelöltetni.

 

Az ebösszeírás során mikrochippel ellátott és az állatorvosnál korábban bejelentett, a központi nyilvántartásban már szereplő ebeket, valamint a korábbi ebösszeírások alkalmával már bejelentett ebeket is be kell jelenteni.

 

Annak érdekében, hogy a nyilvántartás aktuális információkat tartalmazzon, az eb tulajdonosok az ebösszeírást követően is kötelesek az adatokban bekövetkező változásokat, szaporulatot írásban bejelenteni.

 

Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését és a benyújtott adatlapok valóságtartalmát az önkormányzat ellenőrizni fogja!

 

Felhívom a Tisztelt Ebtartók figyelmét, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után. A bírság legkisebb összege az állatok védelméről és kíméléséről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 43. § (1b) pontja, valamint az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet 3. mellékletének d) pontjában foglaltak értelmében 150.000 Ft.

 

Együttműködésüket köszönöm!

 

Ácsteszér, 2023. október 30.

 

Tisztelettel:

 

 

Vuts Norbert

 polgármester