Nincs megjeleníthető tartalom

A böngészési élmény fokozása, valamint a forgalom elemzése érdekében sütiket (cookie) használunk.
A tájékoztatót ide kattintva elérheti: Adatkezelési tájékoztató

Óvodai beíratás

Értesítés

Kezdés: 2022. 05. 04.
Befejezés: 2022. 05. 04.

Időpontok

Kezdés: 2022. 05. 04. 08:00
Befejezés: 2022. 05. 04. 16:00

Cím

Tisztelt Szülők!

A 2022/2023-as nevelési évre a beiratkozás ideje:

2022. május 04. 8:00–16:00 óráig

2022. május 05. 8:00–14:00 óráig

Előzetesen időpont egyeztetésre is lehetőség van, az intézmény által meghatározott módon.

A beiratkozáshoz szükséges okmányok, amelyeket a beiratkozáskor be kell mutatni:

- a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány

(lakcímkártya) és

- a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági Igazolványa (lakcímkártya)

- gyermek anyakönyvi kivonata

A gyermek felvételéről az intézményvezető dönt, melyről 2022. június 03-ig értesíti a szülőt.

Az értesítés tartalmazza a döntés indoklását, illetve a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatást.

A beíratással kapcsolatos fontos tudnivalók:

A szülő köteles beíratni gyermekét a hirdetményben meghatározott időpontban!

Be kell íratni minden gyermeket, aki 2022. augusztus 31-ig betölti a harmadik életévét, ugyanis a nevelési év kezdő napjától (2022. szeptember 1-jétől) legalább napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni!

Ácsteszéri Meseerdő Óvoda és Bölcsőde felvételi körzete: Ácsteszér és Csatka községek közigazgatási területe

A szülő - tárgyév május 25. napjáig benyújtott - kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét

betölti, a Járási Hivatal felmentheti a gyermeket az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a családi körülményei, sajátos helyzete azt indokolja.

Be lehet íratni azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, az érintett településen lakóhellyel (ennek hiányában tartózkodási

hellyel) rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

Kérjük szíves együttműködésüket a beíratás minél zökkenőmentesebb lebonyolításához!

Ácsteszér, 2022. 03. 31.

Bálesné Szkok Valéria

intézményvezető-helyettes