Képviselő-testület
Vuts Norbertpolgármester
Gubucz Lajosalpolgármester
Fehér Szabolcsképviselő
Flekács Ágostonképviselő
Paszicsnyuk Zoltánképviselő
Ügyrendi bizottság
Paszicsnyuk Zoltánelnök
Fehér Szabolcstag
Flekács Ágostontag