Nincs megjeleníthető tartalom

A böngészési élmény fokozása, valamint a forgalom elemzése érdekében sütiket (cookie) használunk.
A tájékoztatót ide kattintva elérheti: Adatkezelési tájékoztató

Ácsteszér település csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése

Általános tartalom

Kedvezményezett neve: Ácsteszér Község Önkormányzata

Projekt címe:     Ácsteszér település csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése

Projekt azonosító száma:TOP-2.1.3-16-KO1-2017-00001

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.03.31.

A támogatás összege: 19 997 250 Ft

Támogatás mértéke: 100%

 

A projekt tartalmának bemutatása:

 

A fejlesztés célja a belterületre hullott csapadékvizek és felszín alól előtörő fakadó vizek rendezett és kártétel nélküli elvezetése, a belterületen áthúzódó vízfolyások és belvízcsatornák, belvíz elvezető rendszerek rendezése és a települések belterületének védelme.A tervezett műszaki megoldások célja a tervezési területre lehulló csapadék biztonságos bevezetése a befogadóba, átlagos esőzések idején a területen élők komfortérzetének javítása, nagyobb esőzésekkor a belterület és az ingatlanok megóvása a vízkártól. Biztosítani kell, hogy a lehullott csapadék a járdák, utak helyett az árkokban gyülekezzen össze.

 

A fejlesztés során a Petőfi utca - Kossuth utca 56-60 területén a Petőfi utca K-i, alsó szakaszán, a Kossuth utcai csatlakozás előtt kialakított rácsos víznyelő/folyóka átépítésre kerül. A rácsos folyóka hordalékfogó aknához csatlakozik, majd a Kossuth utcai meglévő csapadékvíz elvezető csatornáig további burkolt nyílt árok épül, amely bevezetésre kerül a meglévő zárt csapadékvíz csatornába. A Kossuth utca 56-60 ingatlanok előtt fektetett rácsos folyókák kerülnek kialakításra, amelyek az ingatlanok előtti területen és járdán összegyűlt csapadékvizet vezetik be a meglévő zárt csapadékvíz csatornába.

 

A Kossuth utca 91-131 szakaszán az út ÉK-i oldalán burkolt nyílt árok épül a meglévő földárok nyomvonalán. A szakaszon 20 db kapubejárónál a meglévő, feliszapolódott, szintben nem megfelelő átereszek elbontásra kerülnek. Az ingatlanok megközelítése érdekében a mederelemekre beton fedlap kerül. A Kossuth utca végén a burkolt árok a már meglévő, részben mederlappal burkolt sportpálya melletti árokba kerül bevezetésre. Az árok a további szakaszán a befogadóig rendezésre kerül.

 

Széchényi utca 2-8 szakaszán az utca K-i oldalán földmedrű vízelvezető árok kerül kialakításra, amely az utca elején az útburkolatot rácsos folyókával keresztezve bevezetésre kerül a meglévő földárokba. A befogadóig új földmedrű árok kerül kialakításra.


Kiadvány

Szórólap

 


A projekt előkészítése lezajlott. A kiviteli terv rendelkezésünkre áll. A szükséges egyeztetések megtörténtek. A munkaterület a Kivitelező részére átadásra került.

 Ácsteszér, 2019. november 5.

 

                                                                                                       Vuts Norbert
polgármester

 

Az Ácsteszér, Széchenyi utca 2-8 szakaszán, az utca keleti oldalán, földmedrű vízelvezető árok került kialakításra, amely az utca elején az útburkolatot rácsos folyókával keresztezve bevezetésre került a meglévő földárokba. A befogadóig új földmedrű árok került kialakításra.

Az Ácsteszér, Kossuth Lajos utcától a befogadóig, a Széchenyi utca irányába az árok kialakításra került. A munkálatok a tervezett ütemezés szerint folytatódnak.

Ácsteszér, 2020. március 18.

 

Vuts Norbert
polgármester