Nincs megjeleníthető tartalom

Továbblépésével Ön tudomásul veszi az Adatvédelmi szabályzatot! Az oldal sütiket használ a működés elősegítése érdekében!

Tájékoztató a kutakról szóló bejelentésről 

Közszolgálati hír

A jegyző engedélyezi olyan kút létesítését, üzemeltetését, fennmaradását és megszüntetését, amely az alábbi feltételeket együttesen teljesíti

Tisztelt Lakosság!

A jegyző engedélyezi olyan kút létesítését, üzemeltetését, fennmaradását és megszüntetését, amely az alábbi feltételeket együttesen teljesíti:

 • A kút helye nem érint vízbázis-védelmi területet.
 • A kút csak talajvizet és/vagy parti szűrésű vízkészletet használ.
 • A kút kizárólag házi ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését szolgálja.
 • A kútból maximum 500 m3/év mennyiség kerül kitermelésre.
 • A kút olyan ingatlanon létesül, ahol épület van, vagy az épület létesítésére engedélyt. adtak/bejelentés történt a hatóság felé. 


A kút nem gazdasági vízkivétel céljából létesült.

Az említettektől eltérő, egyéb vízi létesítmények engedélyezését az illetékes vízügyi hatóság a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság végzi.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a létesítő (tulajdonos) mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól abban az esetben, ha 2018. december 21-ét megelőzően engedély nélkül létesített talajvízkút vízjogi fennmaradási engedélyezését kérelmezi 2023. december 31-ig és az engedély megadásának feltételei fennállnak.

Az ügyintézés rendje:

A fennmaradási engedélyezési eljárás az ügyfél kérelmére indulhat. Tárgyi illetékmentes.

A kérelem tartalmi követelményei:

 • Ásott/fúrt kút műszaki adatokkal /koordinátákkal/.
 • Ivóvízcélú felhasználás esetén vízminőség-vizsgálati eredménnyel.
 • Fényképfelvétel a kútról és környezetéről.
 • Az üzemeltető (engedélyes) és a tulajdonos eltérése esetén a tulajdonos(ok) hozzájáruló nyilatkozatával.
 • Nyilatkozat a közölt adatok megfelelőségéről, arról, hogy a kút úgy került kialakításra, hogy abba a felszínről szennyeződés vagy csapadékvíz nem kerülhet.
 • Fürt kút esetén szakember bevonása szükséges.
 • Ásott vagy vert kút fennmaradási engedély benyújtásához nem szükséges szakember bevonása. 


A kérelem nyomtatvány átvehető a hivatalban ( Kossuth L. u. 45.) és település honlapjáról (https://acsteszer.hu) is letölthető lesz 2023. április 15-ét követően.

Ügyintézés helye: Bakonyszombathelyi Közös Önkormányzati Hivatal Ácsteszéri Kirendeltsége, 2887 Ácsteszér, Kossuth L. u. 45. 


Bakonyszombathely, 2023. március 28. 


Varga Sándor
jegyző 
 

 


-A borítóképünk illusztráció-